Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN BAŞARAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BURÇİN BAŞARAN

T: (0282) 250 2113

M bbasaran@nku.edu.tr

W bbasaran.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarım Ekonomisi
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2011
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2003
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:BOLU MESLEK YÜKSEK OKULUI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI (ÖN LİSANS)
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarım Ekonomisi
Tarım İşletmeciliği
Tarım Politikası
Kırsal Kalkınma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Kiper T., Özdemir G., Başaran B., Applicability of Agricultural Tourism and Role of Women. A Case Study of Şarköy-Mürefte, Journal of Environmental Protection and Ecology, pp. 1146-1159, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. Kiper T., Ö. G., B. B., Applicability of Agricultural Tourism and Role of Women. A case study of Şarköy-Mürefte, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 12, pp. 1017-1022, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özdemir G., B. B., Trakya Bölgesi´nde Süt Pazarlamasında Kooperatiflerin Yeri ve Önemi, Dünya Gıda, ss. 71-75, 2005.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. Özdemir G., B. B., Türkiye´de Kooperatifçiliğin Fikir, Anayasa ve kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ss. 33-47, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. Başaran B., Özdemir G., Türkiye´de Kooperatifçiliğin Fikir, Anayasa ve Kalkınma Planları Çerçevesinde İncelenmesi , Türk Kooperatifçilik Kurumu Kooperatifçilik Dergisi, ss. 33-46, 2003.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. BAŞARAN B., Dünyada ve Türkiye´de Zeytinyağı, Dünya Gıda, ss. 69-78, 2013.
Özgün Makale
2. Başaran B., İ. İ., Kırklareli´nin Milli İçeceği Hardaliye, Dünya Gıda, ss. 49-52, 2010.
Özgün Makale
3. Başaran B., U. G., Türkiye´de Sofralık Zeytin Üretimi ve Destekleme Politikaları, Dünya ıda, ss. 39-40, 2010.
Özgün Makale
4. Başaran B., U. G., Dünyada ve Türkiye´de Yağlı Tohumlu Bitkiler, Dünya Gıda, ss. 36-39, 2009.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAŞARAN B., KARA M., Contribution of Cooperatives in The Determination of Legislation Concerning Cooperatives: Case of Tekirdağ Province’s Regional Unions, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. BAŞARAN B., S. N., Alman Hükümeti’nin Türkiye’de Üretici Örgütlenmesine Katkıları; Önder Çiftçi Projesi Örneği, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu (14.11.2013-17.11.2013).
Tam metin bildiri
3. SERİNİKLİ N., B. B., Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Gelişmesine Alman Raiffeisen Tarım Kredi Kooperatiflerinin Etkisi, Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle II. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu (14.11.2013-17.11.2013).
Tam metin bildiri
4. Başaran B., U. G., Tekirdağ´da Zeytinyağı Tüketimi, 2. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslar´a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (24.10.2013-26.10.2013).
Poster
5. Oraman Y., Y. E., B. B., D. F., Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Geleneksel ve Ticari Olarak Üretilen Pekmez için Tüketim Davranışlarının Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslar´a Geleneksel Gıdalar sempozyumu (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
6. Oraman Y., Y. E., B. B., U. G., Tüketicilerin Geleneksel Erişte Hakkındaki Bilgi Düzeyleri, Geleneksel erişte İçin Talebin Belirlenmesi, 1. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslar´a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
7. Unakıtan G., O. Y., Y. E., B. B., ulusal ve Yerel Yoğurt Markalarına Karşı Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi, 1. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslar´a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
8. Başaran B., İ. İ., Üzümden Gelen Lezzet Hardaliye, 1. Uluslararası Adriyatik´ten Kafkaslar´a Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (15.04.2010-17.04.2010).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. İNAN İ. H., BAŞARAN B., SANER G., YERCAN M., İNAN Ç., Özdoğan Ö., Türk Tarım Kooperatiflerinin AB tarım Kooperatiflerine Uyumu ve Tarımsal Sanayiye Etkileri, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11.01.2010-15.01.2010).
Tam metin bildiri
2. İnan İ. H., DİREK M., BAŞARAN B., Birinci S., Erkmen E., Tarımda Örgütlenme, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
3. İNAN İ. H., BAŞARAN B., Türkiye´de Tarım Kooperatifleri İle Diğer Üretici Örgütlerinin Avrupa Birliği´ne Giriş Sürecinde Değerlendirilmesi, Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (16.09.2004-18.09.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Trakya Bölgesinde Kiraz Üretiminin Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 19.07.2013-22.11.2016.
2. Tekirdağ İli Şarköy İlçesi´nde Zeytin Üretimini Ekonomik Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.02.2013-30.11.2016.
3. ILO (Uluslar arası Çalışma Örgütü)’nün Yeni Kooperatif Standartlarına Trakya Tarım Kooperatiflerinin Uyumu, TÜBAP-505 No’lu Proje., BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
Tarım Ekonomisi Derneği, Üye.
Katıldığı Kurslar
Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Yer:Tekirdağ Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, 29.03.2016-02.04.2016.
Aldığı Sertifikalar
Uşak´ta İyi Kooperatifçilik Uygulamaları, Yer:Uşak, 21.08.2013-23.08.2013.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2.International Balkan Agriculture Congress, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Association of Thrace Universities, Namık Kemal University, 16.05.2017-18.05.2017.